ASKERİ CEZA ve İDARE HUKUKU

• Askeri Ceza Davaları

• Askeri Disiplin Cezaları ile İlgili Davalar

• Disiplin Cezalarına (Özellikle Oda Hapislerine) Karşı Anayasa Mahkemesine ve AİHM’e Başvuru

• Askeri Yüksel İdare Mahkemesi Önündeki İptal Davaları

• Askeri Yüksel İdare Mahkemesi Önündeki Tam Yargı Davaları