TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

 • Ulusal ve Uluslararası Şirketlere Danışmanlık Hizmetleri
 • Türklerin Fransa Başta Olmak Üzere Avrupa Ülkelerinde Şirket Kurmaları ile İlgili İşlemler
 • Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurmaları
 • Yabancı Şirketlerin ve Şahısların Türkiye’deki Alacaklarının takibi
 • Türk Şirketlerin ve Şahısların Fransa Başta Olmak Üzere Avrupa Ülkelerdeki Alacaklarının Takibi
 • Şirket Temsilcilerine Oturum İzni, Çalışma İzni ve Benzeri İdari İzinlerin Alınması İşlemleri
 • Şirket Sözleşmeleri
 •  

  —Ortaklık Sözleşmeleri

  —Gayrımenkul Alım-Satım Sözleşmeleri

  —Franchise Sözleşmeleri

  —İnşaat Sözleşmeleri

  —Acentelik Sözleşmeleri

  —Kredi Sözleşmeleri

  —Lisans Sözleşmeleri

  —Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri

   

 • Şirket Hisse Alım ve Satımı
 • Şirket Birleşmesi ve Satın Alma
 • Yeniden Yapılandırma
 • Borç Tahsili
 • Haksız Rekabet Davaları
 • Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ve Düzenlemeleri Konusunda Danışmanlık