MİRAS HUKUKU

• Türk Vatandaşlarının Avrupa’da Miras Edinmeleri

• Yabancıların Türkiye’de Miras Edinmeleri

• Mirasın İntikali, Miras Bırakılan Mal Varlıklarından Doğan Davalar

• Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı)’nın Alınması

• Mirasçılık Belgesi’nin İptali Davaları

• Murisin Muvazaalı İşlemlerinden Doğan Davalar

• Vasiyetname Hazırlanması

• Mirasın Reddi ve Miras Şirketine Temsilci Atanmasına İlişkin Davalar

• Miras ile İlgili İade Davaları

• Miras ile İlgili Hukuki İhtilaflardan Doğan Diğer Davalar