İŞ HUKUKU

• Kıdem, ihbar, tazminatlarının tahsili

• Sosyal Güvenlik Hukuku

• Sendikalar Hukuku

• Hizmet Tespiti Davaları

• İşçililerin Hak ve Alacaklarının Tahsili Davaları